برنامه ها و فعالیت های کلاس

برنامه ها و فعالیت های کلاس

      

 

 

 


91/7/5

           معارفه ، تدوین برنامه های کلاس( اخبار ، معرفی کتاب، فعالیت گروه هاو.)، ضوابط کلاس، گروهبندی، شرح موضوع ترم مدرسه و مروری بر مطالب ترم گذشته

تمرین : ادراک یکی از عناصر طبیعت به وسیله حواس پنجگانه و بیان آن به وسیله فرم یا تصویر( خروجی هر حس به صورت جداگانه ، آغاز با حس لامسه)

 

91/7/12

    بحث جنون در معماری ، شیفتگی و شیدایی در معماری، حواس ، هنر آبستره ، بررسی تمرین ها

تمرین: بیان یک مفهوم توسط یک عنصر گرافیکی – کتاب آرم شناسی

 

 

91/7/19

   احساس و ترجمه ی حسی به حواس دیگر، بررسی تمرین ها ، گوش دادن به موسیقی و ساختن حجم

موسیقی ، نقاشی ، آثار کاندینیسکی

تمرین:  بیان دو بعدی حس تحت تاثیر سه نوع موسیقی مختلف، تصاویر و ....

 

91/7/26

        ادبیات ، مقایسه شعر سهراب و حمید مصدق ، شعر نیما

ساخت حجم تحت تاثیر شعر حمید مصدق، ساخت حجم بر اساس چند فیلم کوتاه ، ساخت حجم بر اساس موسیقی تصویری کیتارو

تمرین: ساخت فرمی مبتنی بر  یک اثر هنری مورد علاقه

 

91/8/3

        پیوند احساس با رفتار (رفتار مبتنی بر احساس) ، تحلیل فرم فارغ از عملکرد و نوع کاربری (معماری نشده است) ، تحلیل فرم  معماری ، انرژی های شکل دهنده ، استفاده از عناصر خط ، سطح و...، پایداری و ایستایی، مفصل ها ، فضا های پر و خالی و ورودی ها

طرح موضوع طراحی  ، هنر سورئال

 

تمرین :سعی در تبدیل فرم ساخته شده به فرم معماری

 

91/8/10

      فرم معماری - معماری : کل و جز ، پر و خالی ، مقیاس و تناسبات ، افقی و عمودی بودن ، عناصر بصری اولیه

 

       

فرم معماری – موضوع : مسکن  و ویژگی های آن ، پروژه های فرهنگی  ، اقامت موقت ، کرکسیون  فرم ها ، لیست فعالییت ها ، لیست فضا ها ، برنامه فیزیکی و ارتباطات  افقی و عمودی

تمرین : پلان  محیطی طبقات با مقیاس صحیح ، لیست  فضا های مورد نیاز و مساحت حدودی آنها و ارتباطات افقی و عمودی آنها به صورت دیاگرام های افقی و عمودی
تاریخ : 1391/8/20 | 2762 بازدید