مدرسه معماری در چهارمین آغازش....

پلک ها را بتکان ، کفش به پا کن و بیا

.....

بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است.

 

سلام به همه دوستان مدرسه ای

 و در این چهارمین آغاز مدرسه ای کفشهای اراده را به پا کرده تا بار دیگر در این مدرسه تجربه کنیم هر آنچه نه از معماری جا مانده؛ بلکه گوشه هایی از انسانیتی که کم کم دارد به فراموشی سپرده میشود.

امید است در این  زمان ترمیک قدمی هر چند کوچک برای معماری فردا از تجربه هایمان باقی گذاریم .

 

در شروع ترم جدید تصمیم بر این گرفته شد کلاس های برگزار شده در مدرسه را به صورت مجازی بر روی سایت قرارداده تا دوستان علاقمند که نمیتوانند در این کلاسها حضور داشته باشند بتوانند به این روش از مباحث تمرین شده استفاده نمایند.

 
تاریخ : 1391/8/6 | 2510 بازدید