اخبار

موارد تحویل نهایی 1393/04/25

طرح 1.....سایت پلان 1:200       پلان طبقات 1:100        مقطع 2 عدد 1:100        نما 1 عدد 1:100      پرسپکتیو 2عدد خارجی 3 عدد داخلیماکت حجمی با متریال حرفه ای  مقیاس آزادCD کلیه شیت ها Ùˆ... ادامه ...

زمان تحویل نهایی مدرسه معماری فردا

تحویل نهایی کلیه طرح های مدرسه معماری در تاریخ 1393/04/25 Ù…ÛŒ باشد .لازم به ذکر میباشد به دلیل اضافه شدن زمان تحویل نوع ارایه به طور کامل Ùˆ جامع Ù…ÛŒ باشد. ادامه ...

جلسه کرکسیون09/04/1393

دومین جلسه کرکسیون مدرسه معماری مورخ 09/04/1393 ساعت 9.30 الی 12.30 Ù…ÛŒ باشدحضور به موقع دانشجویان اجباریست ادامه ...

تحویل موقت ، شنبه 93/02/27

موارد تحویل-تحویل مقطع Ùˆ پلان-تمامی موارد مربوطه به پلان-هرگروه:حداقل یک یا چند مقطع از سایت به نحوی Ú©Ù‡ مسیرهای دسترسی Ùˆ تک تک پروژه ها Ùˆ ارتباط آن ها با... ادامه ...

قابل توجه دانشجویانی Ú©Ù‡ علاقمند به حضور در  اولین جلسه  تابستان 92مدرسه معماری در روز سه شنبه 23/05/92 هستند ساعت 15:00 در خیابان ولیعصر پایین تر از جمهوری Ú©ÙˆÚ†Ù‡... ادامه ...

  دانشجویان عزیزی Ú©Ù‡ تمایل به ادامه برنامه های مدرسه معماری در تابستان  که البته پیش زمینه ای برای شروع ترم جدید مدرسه Ùˆ برگزاری مسابقه ای از سمت... ادامه ...