سوالات آزمون سنجش خلاقیت « مدرسه معماری فردا »

سوالات آزمون سنجش خلاقیت « مدرسه معماری فردا » #1سوالات آزمون سنجش خلاقیت « مدرسه معماری فردا » #2سوالات آزمون سنجش خلاقیت « مدرسه معماری فردا » #5
نام :  نام طرح در این ترم :  شماره تماس :

پیشنهاد : - سعی کنید از کلیه ابزارهای موجود (کاغذ، مداد ،خط کش ) به نحوی در برگ پرسش نامه استفاده کنید .

  -  تمامی پاسخ های سوالات می بایست بر روی یک برگ ( پاسخنامه ) ارائه شود .

سوال اول : دایره ای بر روی صفحه پاسخنامه بکشید و در جایی که دایره ترسیم شده « نقطه ای » قرار دهید .

سوال دوم : تمام اشیائی که بطور همزمان دارای سه صفت «گرد» ، « ترش» و « زرد » هستند را بنویسید . (اگر برای کلمه ای نیاز به توضیح داشت مختصرا توضیح دهید )

سوال سوم : یک مثال برای صفتهای زیر بنویسید :

 الف ) « زبری لطیف » ب ) «مایع خشک » ج) « مربع گرد »  د ) « سفیدی سیاه »

سوال چهارم : با فضا پیمایی بر روی یک سیاره با فاصله 12 هزار سال نوری فرود می آیید . جالب ترین موجود زنده ای که میبینید را در برگه سوال (در یک کادر مستطیل شکل با ابعاد حدودی 10*15 سانت ) بکشید . در 3 جمله درباره مهمترین ویژگی این حیوان توضیح دهید .

سوال پنجم : آیا شما یک غذا را دو بار میخورید ؟ واقعا ؟ مختصر توضیح دهید چگونه این کار را میکنید ؟

سوال ششم : جسمی داریم که از بالا اینگونه دیده میشود . این جسم چیست ؟ حجم آنرا ترسیم کنید و اگر نیازی بود توضیح دهید .


سوال هفتم : 2 تا از احمقانه ترین کارهایی که آرزو دارید انجام دهید را بنویسید .

سوال هشتم : با کاغذ A4  سفیدی که دارید ( برگ دوم)  « خانه ای برای فردا » را نمایش دهید .از هر چه دراختیار دارید میتوانید استفاده کنید ( مواظب باشید نامتان را درقسمت مناسبی بنویسید)

[FILE1]  :سوالات خلاقیت


- دریافت فایل


تاریخ : 1390/2/13 | 1360 بازدید