سایت پلان 92-93

لینکذانلود

برنامه ها و فعالیت های کلاس

برنامه ها و فعالیت های کلاس         91/7/5           معارفه ، تدوین برنامه های کلاس( اخبار ، معرفی کتاب، فعالیت...

مدرسه معماری در چهارمین آغازش....

پلک ها را بتکان ، کفش به پا کن و بیا.....بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است. سلام به همه دوستان...